Mec. dr. Kamil Stępniak sa stal riaditeľom Centra právnych analýz

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. rektor Collegium Humanum vymenoval riaditeľa Centra právnych analýz Collegium Humanum adjunkta a vyučujúceho v odbore právo Mec. dr. Kamila Stępniaka.


Cieľom činnosti Centra právnych analýz Collegium Humanum je propagovanie myšlienky právneho štátu, práva a tiež podpora verejného a akademického života prostredníctvom:

·         Výskumov v oblasti právnych vied a nástrojov LegalTech

·         Kontroly cez monitoring kvality ustanoveného práva

·         Umožnenia študentom Collegium Humanum v odbore Právo získavať skúsenosti a rešpektovanie etiky a étosu práce právnika.

Centrum právnych analýz pre naplnenie svojich cieľov spolupracuje so štátnymi subjektami, samosprávami, súkromným sektorom ale aj akademickými centrami z celého Poľska. Hlavnou hodnotou CPA je zachovanie neutrality a objektívnosti pri vykonávaní zadaných úloh. Preto sa tiež venujeme aktivitám, cieľom ktorých je rekonciliačný prístup, berúc do úvahy rôzne pozície zúčastnených strán.


Riaditeľ Centra právnych analýz Mec. dr Kamil Stępniak je špecialistom v oblasti ústavného práva a práva nových technológií a legislatívy.

Srdečne gratulujeme!

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348