Náš prednášajúci Marcin Kwiatkowski v správnej rade poľskej psychologickej asociácie

Dňa 27. novembra 2022 bol psychológ a akademický pedagóg z Inštitútu psychológie a pedagogiky Collegium Humanum mgr Marcin Kwiatkowski zvolený za člena hlavnej správnej rady poľskej psychologickej asociácie na obdobie rokov 2022-2025. Mgr Kwiatkowski okrem vyučovania na našej univerzite plní funkciu zástupcu riaditeľa Inštitútu psychológie a pedagogiky Collegium Humanum.

 

Gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348