Noví členovia Konventu – Konzultačnej rady pre obchod Collegium Humanum

V sobotu 8. februára 2020 počas slávnostnej promócie absolventov MBA, DBA, LL.M a IOD, JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, dr h.c., vymenoval nových členov Konventu Collegium Humanum: pani Mariolu Łodzińsku – podpredsedníčku Hlavnej rady zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, a pána Roberta Składowskeho – predsedu Národnej federácie podnikateľov a zamestnávateľov.

 

Konvent – Konzultačná rada pre obchod Collegium Humanum – je poradným orgánom v dôležitých otázkach univerzity, študijných programov a výsledkov vzdelávania. Konvent má za úlohu podporovať činnosť univerzity v oblasti didaktického, vedeckého a organizačného rozvoja. Konvent je fórom pre výmenu skúseností a informácií, vyjadrujú sa na ňom názory, vedú konzultácie a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa stratégie a rozvoja univerzity.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348