Rektor Collegium Humanum prof. dr. hab. Paweł Czarnecki sa stal honorárnym konzulom Uzbeckej republiky

Dňa 30. novembra 2022 sa na ambasáde Uzbeckej republiky vo Varšave uskutočnilo slávnostné odovzdanie vymenovania honorárneho konzula Uzbeckej republiky rektorovi Collegium Humanum prof. dr. hab. Pawłowi Czarneckiemu. Slávnosti sa zúčastnil minister zahraničných vecí Uzbeckej republiky Vladimir Norov. Vymenovanie odovzdal veľvyslanec Uzbeckej republiky Bakhrom Babaev.

 

– Prijatie hodnosti honorárneho konzula je záväzkom pre ďalšiu prácu v prospech rozvíjania ekonomických, sociálnych a vzdelávacích vzťahov Poľska s Uzbekistanom. Prijímam túto hodnosť ako patriotický záväzok. Príkladom poľsko-uzbeckých vzťahov je detašované pracovisko Collegium Humanum založené v Andižane. Je ono investíciou nie len do ekonomiky, ale aj ľudského kapitálu. Prostredníctvom vzdelávania sme prínosom pre demokratizáciu a europeizáciu Uzbekistanu – hovorí rektor Collegium Humanum prof. dr. hab. Paweł Czarnecki.

 

Collegium Humanum je prvou a doteraz jedinou poľskou univerzitou, ktorá otvorila svoju pobočku v Ázii. Tá sa nachádza v Andižane, na východe Uzbekistanu. Otvorenie prvej pobočky Collegium Humanum v Ázii sa uskutočnilo 27. októbra roku 2021.

 

– Vzťahy medzi Uzbekistanom a Poľskom v oblasti ekonomiky a vzdelávania sú na neobyčajne vysokej úrovni. Tak Uzbekistan, ako aj Poľsko, sú si v tejto spolupráci vzájomnými partnermi. Vymenovanie honorárneho konzula v tak historickom meste, akým je Poznaň, je ďalším krokom na ceste prehlbovania tejto spolupráce v jej reálnom rozmere. Tešíme sa angažovanosti honorárneho konzula prof. Pawła Czarneckieho na úrovni vzdelávania, výrazom ktorej je umožnenie štúdia na Collegium Humanum uzbeckým študentom – hovorí minister zahraničných vecí Uzbekistanu, Vladimir Norov.

 

Slávnosti sa zúčastnil zástupca ministra vzdelávania a vedy prof. Przemysława Czarnka.

 

 

– Sme radi, že poľsko-uzbecké vzťahy naberajú takýto konkrétny rozmer. Collegium Humanum je prvou nie len poľskou, ale aj európskou univerzitou, ktorá založila pobočku v Uzbekistane. Toto je pre nás ten najkonkrétnejší príklad poľsko-uzbeckej spolupráce. Sme radi, že sa takto môžeme podieľať na vzdelávaní manažérov v Uzbekistane – hovorí splnomocnenec ministra vzdelávania a vedy, Bartosz Rybak.

 

Slávnostného vymenovania honorárneho konzula prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho sa zúčastnili aj prorektor pre rozvoj Collegium Humanum Paweł Dulski, predseda poľsko-uzbeckej  parlamentnej skupiny poslanec Paweł Bejda, predseda správnej rady Pracodawcy RP Rafał Baniak a podpredseda Poľskej pošty Wiesław Włodek.

 

Prof. dr. hab. Paweł Czarnecki je autorom mnohých vedeckých publikácií týkajúcich sa m. in. manažmentu a marketingu, etiky a médií. Je manažérom vzdelávania v oblasti vedy a vysokého školstva. Za mnohé úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokého školstva a propagovanie poľskej vedy bol ocenený zlatou medailou Akadémie poľského úspechu.

 

Collegium Humanum organizuje štúdiá v sídle vo Varšave, na detašovaných pracoviskách v Poznani, Rzešove a Vroclavy, je prítomná aj v Česku (detašované pracovisko v Prahe a Frýdku Místku) a na Slovensku (detašované pracovisko v Bratislave). Na Collegium Humanum študuje vyše 21 tisíc študentov.

 

Collegium Humanum je členom zväzu zamestnávateľov Pracodawcy RP, zväzu zamestnávateľov západného pomoria Lewiatan, severnej hospodárskej kancelárie a členom podporujúcim poľskú federáciu nemocníc (PFSz).

 

V súlade so svojou misiou chce Collegium Humanum smerovať k neustálemu zdokonaľovaniu sa a realizovať najvyššie spoločenské a akademické hodnoty. Jej mottom je „Vzdelávanie pre úspech“. Je zameraná na medzinárodný rozmer vzdelávania.

 

Od augusta r. 2021 je univerzita členom prestížnej akreditačnej inštitúcie The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) v USA. Študijné programy Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zdokonaľovaniu nie len prostredníctvom poľskej akreditačnej komisie (PKA), ale tiež v rámci členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita tiež patrí do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies a Konferencie rektorov odborných škôl Poľska (KRZaSP). 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348