Reportáž z promócie absolventov postgraduálneho štúdia MBA, DBA, LL.M., IOD (8.2.2020)

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348