Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

Dňa 18. januára 2023 sa uskutočnila slávnosť odovzdávania diplomov absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia našej univerzity. Absolventi, partneri a hostia univerzity sa stretli v ADN Browarach Warszawskich.

 

Po zaspievaní hymny Poľskej republiky JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku, privítal zhromaždených a predniesol slávnostný príhovor.

 

Stretnutia sa zúčastnili prorektori prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, a mgr Iwona Górka. Akademickú obec reprezentovali prof. CH dr Teresa Panas, prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki a dr Bartłomiej Machnik, MBA.

 

Z rúk JM rektora Collegium Humanum si diplomy prevzali:

  • Katarzyna Zarzecka, absolventka jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia
  • Katarzyna Szymańska, absolventka jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia
  • Weronika Klonowska, absolventka štúdia II stupňa v odbore manažment
  • Paula Popławska, absolventka štúdia II stupňa v odbore manažment
  • Aleksandra Stefańska, absolventka štúdia II stupňa v odbore manažment
  • Mateusz Jędrasik, absolvent štúdia II stupňa v odbore manažment
  • Szymon Michalak, absolvent štúdia II stupňa v odbore manažment
  • Łukasz Niemyjski, absolvent štúdia II stupňa v odbore manažment
  • Sebastian Guarino, absolvent štúdia I stupňa v odbore manažment
  • Łukasz Sienkiewicz, absolvent štúdia I stupňa v odbore manažment

Po odovzdaní diplomov sa zúčastneným prihovoril reprezentant absolventov diplomových štúdií mgr Szymon Michalak.

 

Absolventom, študentom, partnerom a vedeniu Collegium Humanum prajeme ďalšie úspechy.

 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348