Slávnostné menovanie nových členov Konventu Collegium Humanum počas Inaugurácie akademického roka 2021/22

20. októbra 2021, počas slávnostnej Inaugurácie akademického roka 2021/22 Collegium Humanum v TEATRZE POLSKIM Arnolda Szyfmana vo Varšave, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, vymenoval nových členov Konventu Konzultačnej rady pre biznis Collegium Humanum.

 

Nominácie obdržali:

  • Jeho Magnificencia, rektor Podhalańskiej Uczelni Zawodowej v Novom Targu – prof. dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk
  • Jeho Magnificencia, rektor Vysokej školy DTI na Slovensku – PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  • Jeho Magnificencia, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku – Ing. Jaroslav Demko, CSc.
  • Jeho Magnificencia, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego v rokoch 2012-2020, a v súčasnosti predseda Rady Warsaw New Tech University Foundation – prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Dr h.c
  • predseda Lekárnickej komory – mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
  • podpredseda Rady spoločnosti SYGNITY S.A. – Mariusz Jurak, MBA
  • predseda Rady NASK S.A. – Igor Granosik, MBA


Nových členov Konventu privítal predseda prezídia Konventu a zároveň primátor mestskej časti Białołęka – pán Grzegorz Kuca, EMBA, DBA.

Konvent – Konzultačná rada pre biznis Collegium Humanum, je najdôležitejším poradným orgánom rektora, ktorý zdôrazňuje vzťah univerzity so socioekonomickým prostredím. Jeho úlohou je podpora didaktického, organizačného a vedeckého rozvoja, vrátane vytvárania programov a stratégií pre rozvoj štúdií, ako aj celého Collegium Humanum.


Novým členom konventu srdečne gratulujeme a ďakujeme, že prijali toto pozvanie k spolupráci.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348