Slávnostné odovzdávanie Zlatých medailí Collegium Humanum

    V nedeľu, 27. júna 2021, v Národnom hudobnom divadle „Roma“ vo Varšave, počas slávnostnej promócie a odovzdávania diplomov absolventom postgraduálnych štúdií: Executive MBA, LL.M, DBA, LL.D, DPH, DPA, MSc. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecký, MBA, DBA, LL.M, Dr h.c. rektor Collegium Humanum, udelil najvyššie vyznamenania univerzity, Zlatú medailu Collegium Humanum, udeľované  za vynikajúce výsledky v sociálnej, podnikateľskej, vedeckej a pedagogickej činnosti v Poľsku aj vo svete.

Zlatými medailami Collegium Humanum boli ocenení:

  • dr h.c.  Ryszard Czarnecký – poslanec európskeho parlamentu, predseda Konventu Collegium Humanum,
  • mimoriadny veľvyslanec a splnomocnenec Uzbeckej republiky v Poľsku, člen Konventu Collegium Humanum, jeho excelencia dr. Bakhrom Babaev;
  • primátor mestskej časti Bialolenka mesta Varšavy, člen Konventu Collegium Humanum Grzegorz Kuca, EMBA, DBA;
  • JM rektor DTI University prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  • Hlavná rada zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ako výraz vďačnosti za prácu všetkých zdravotných sestier v Poľsku, v mene ktorých medailu prevzala predsedníčka Zofia Małas;
  • predseda Národnej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedsiębiorcy.pl, člen Konventu Collegium Humanum Robert Składowský;
  • Dominika Kulaga– študentka Collegium Humanum, zlatá medailistka Poľska v plávaní, majsterka Poľska;
  • Predsedníčka vedenia Afa MediaAleksandra Fajęcka, MBA, DBA.

 

Všetkým laureátom Zlatých medailí Collegium Humanum srdečne gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348