Spolupráca Collegium Humanum s Podkarpatským inovačným centrom v Rzešove

V piatok 7. augusta 2020 o 12.00 hod. Vás pozývame v spolupráci s Nadáciou Instytut Świadomości na odbornú diskusiu za účasti organizácií poskytujúcich starostlivosť o pacientov a seniorov.

Témou stretnutia je: Pacient, ktorý pozná systém zdravotnej starostlivosti.

 

Diskusie sa zúčastnia:

  • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum,
  • prof. dr hab. n. med. Robert Gil – vedúci pracovník Kliniky invazívnej kardiológie Ústrednej fakultnej nemocnice Ministerstva vnútra a verejnej správy vo Varšave, riaditeľ WCCI Varšava,
  •  prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna – Oddelenie pľúcneho obehu tromboembolických chorôb a kardiológie, Lekárske stredisko postgraduálneho vzdelávania, Európske zdravotnícke stredisko v Otwocku,
  • Michał Modr – advokát ekonómia, zdravotníctvo Modro sp.k.,
  • Małgorzata Piekarska – členka Rady odborníkov inštitútu pre informovanie pacientov,
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – zást. riaditeľa pre klinickú medicínu – nemocnica Bieľany.

 

Pandémia koronavírusu je jednou z najzávažnejších výziev dnešných pacientov, ktorí dennodenne bojujú so svojimi chronickými ochoreniami spôsobujúcimi stratu zamestnania, sociálne vyčlenenie či závislosť. Počas pandémie sú práve seniori a dlhodobo chorí najviac vystavení ťažkým komplikáciám spôsobeným koronavírusom, ba dokonca strate zdravia aj života. Cítia sa byť stratení, pretože nepoznajú svoje práva, a keďže prišli o svoj doterajší stály kontakt s lekárom, ktorý im zabezpečoval starostlivosť, stratili pocit bezpečia.

 

Naša debata má byť platformou pre diskusiu a dialóg medzi odborníkmi prijímajúcimi rozhodnutia o opatreniach, lekármi, poskytovateľmi starostlivosti, ako aj predstaviteľmi systému zdravotnej starostlivosti. Tiež má byť miestom pre konfrontáciu názorov, poznania cieľov a priorít, ako aj možnosťou pre vypracovanie spoločného stanoviska, ktoré prinesie začatie sociálnych a systémových opatrení po diskusii.

 

V debate sa dotkneme otázok spojených s problémami, ktorým čelia pacienti v celom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, jeho právnych, sociálnych aj ekonomických aspektov. Budeme sa tiež venovať dlhodobo chorým pacientom, ktorí v čase pandémie čelia zriedkavým ochoreniam. Taktiež budeme diskutovať aj o senioroch a pacientoch, ktorých trápia viaceré diagnózy.

 

Na túto odbornú diskusiu boli pozvaní predstavitelia ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, predstavitelia verejnej správy z oblasti systému zdravotnej starostlivosti, autority z oblasti medicíny v Poľsku, experti z oblasti ekonómie v zdravotníctve, ako aj predstavitelia organizácií združujúcich pacientov a seniorov.

 

Stretnutie bude moderovať Ewelina Zych-Myłek – prezidentka Nadácie Instytut Świadomości, expertka na komunikáciu v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 

Stretnutie je dostupné pre všetkých záujemcov prostredníctvom platformy ZOOM.

Odkaz na stretnutie Vám bude zaslaný po registrácii.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348