Spolupráca Collegium Humanum s Poľskou poštou a.s.

10. mája 2022 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h. c. rektor Collegium Humanum podpísal s Wiesławem Włodkiem a Mateuszem Wodejko podpredsedami správnej rady Poľskej pošty a.s., zmluvu o spolupráci.


Collegium Humanum podpísalo zmluvu o spolupráci s Poľskou poštou a.s., ktorá sa týka m.in. realizácie odbornej praxe študentov univerzity na organizačných jednotkách Poľskej pošty na obdobie 3 rokov.


Poľská pošta a.s. je spoločnosťou s viac ako 460-ročnou tradíciou, najväčší operátor na domácom trhu – zamestnáva vyše 70 000 zamestnancov a ich sieť zahŕňa 7600 centier, pobočiek a poštových agentúr. Jediný poľský líder v komunikačných službáchbalíkové, kuriérske a logistické služby a národný poštový operátor, služby ktorého využíva vyše 90% Poliakov.


– Podpisom zmluvy s Collegium Humanum  chce Poľská pošta a.s. umožniť študentom získať prvé praktické odborné skúsenosti. Chceme učiť ako využívať nové kompetencie, upozorniť zamestnancov a zamestnávateľov na ich práva a povinnosti, ale predovšetkým im dať možnosť zvoliť si správnu cestu povolania. Ako spoľahlivý a zodpovedný podnikateľský subjekt chceme mladých ľudí naučiť dobrej praxi v odbornom prostredí. Verím, že v Poľskej pošte a.s. sa študenti môžu veľa toho naučiť, aj keď budú s nami pracovať len 3 mesiace – hovorí Wiesław Włodek, podpredseda Poľskej pošty a.s..

– Poslaním univerzity Collegium Humanum je vytvárať pre našich študentov priestor, v ktorom si rozšíria svoje kompetencie a dokážu efektívne chápať  a bezproblémovo implementovať pravidlá pracovného trhu, aj vďaka absolvovaniu odbornej praxe. Práve takýto priestor vzniká vďaka zahájeniu spolupráce s Poľskou poštou a.s., ktorá je inštitúciou s dlhou históriou a tradíciou a tiež jedným z najväčších zamestnávateľov v Poľsku s celoštátnou pôsobnosťou, čím našim študentom zabezpečí lepší štart pri výbere správnej cesty ich povolania. Som presvedčený, že naša spolupráca bude plná úspechov pri tvorbe spoločných vzdelávacích projektov – povedal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. JM rektor Collegium Humanum.


Spolupráca so Poľskou poštou a.s. je prestížnou a praktickou príležitosťou pre rozširovanie kompetencií študentov o praktické skúsenosti súvisiace s fungovaním manažérskych a odborných pozícií. Dúfame, že toto dôležité partnerstvo umožní našim študentom Collegium Humanum využiť získané poznatky pri výbere cesty svojho odborného rastu.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348