„Srdce alebo rozum” – študentská konferencia o hraniciach povolania psychológa.

Vo štvrtok,  10. novembra 2022 sa v Browarach Warszawskich uskutočnila študentská konferencia „Srdce alebo rozum. Hranice v povolaní psychológa”, organizátorom ktorej boli študenti psychológie – členovia vedeckého krúžku Práksis.

 

Predstavitelia pedagógov a študenti sa venovali tematike týkajúcej sa aspektov práce psychológa a psychoterapeuta, takých ako etika či spiritualita. Diskusia sa tiež venovala etickým otázkam v kontexte povolania vedeckého pracovníka.

 

V rámci plánovaných tematických blokov na konferencii vystúpili rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c., predsedníčka Poľskej psychologickej asociácie a riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky Collegium Humanum prof. CH dr hab. Teresa Panas, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz prorektor pre študentské záležitosti a vedu, dr Bartosz Łukaszewski, mgr Małgorzata Krysa a mgr Jakub Mąkosa.

 

Zídení hostia mali tiež možnosť vzájomne zdieľať svoje skúsenosti po oficiálnej časti konferencie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348