Úspech vedeckého časopisu Collegium Humanum v databáze ERIH+

Časopis Collegium Humanum: Medzinárodné sociálne a humanistické štúdiá HUMANUM (International Social and Humanities Studies Humanum) ISSN 1898-8431 (ISSN 2450-0313) prešiel procesom validácie a bol zaradený do prestížnej databázy vedeckých časopisov ERIH+

 

Časopis indexovaný v databáze ERIH PLUS  


HUMANUM je recenzovaným a hodnoteným vedeckým časopisom, vydávaným štvrťročne, v ktorom sú publikované vedecké články z oblasti sociálnych a humanistických vied v kongresových jazykoch, v spolupráci s vedeckými centrami z Poľska a zahraničia.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348