Kancelária pre študentské záležitosti

Kancelária pre študentské záležitosti Collegium Humanum sa zaoberá organizáciou a vedením záležitostí súvisiacich s organizáciou a priebehom štúdia, materiálnou pomocou, vzdelávacím procesom a celou dokumentáciou pre slovenských a zahraničných študentov. Úrad vykonáva rozsiahle informačné činnosti týkajúce sa predpisov a právnych úkonov v oblasti svojej činnosti. Zaoberá sa organizáciou psychologického poradenstva pre študentov, pomáha pri získavaní študentských pôžičiek, štipendií a inej materiálnej pomoci. Aktívne vykonáva činnosti pre zdravotne znevýhodnených, vrátane podpory pri riešení problémov a vykazuje iniciatívu rôznych systémových aktivít v ich prospech. Kancelária pre študentské záležitosti Collegium Humanum bola zriadená pre študentov a pre efektívne riešenie ich problémov.