Vedecké časopisy

Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM (International Social and Humanities Studies HUMANUM; Medzinárodné sociálno-humanistické štúdia HUMANUM) ISSN 1989-843 (ISSN 2450-0313), 7 bodov v rebríčku súpisu bodovaných časopisov Ministerstva vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (Súpis B č. 992). HUMANUM je recenzovaný a bodovaný vedecký časopis publikovaný štvrťročne, v ktorom sú zverejňované vedecké články zaoberajúce sa problematikou z oblasti spoločenských a humanitných vied v kongresových jazykoch, realizované v spolupráci s poľskými a zahraničnými vedeckými centrami.

Zoznam bodovaných časopisov nájdete na www.czasopismapunktowane.pl.

Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne PROSOPON (European Humanities and Social Studies PROSOPON; Európske sociálno-humanistické štúdia PROSOPON) ISSN 1730-0266 (ISSN 450-033X), 6 bodov v rebríčku súpisu bodovaných časopisov Ministerstva vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (Súpis B č. 1356). PROSOPON je recenzovaný a bodovaný vedecký časopis, v ktorom sú zverejňované vedecké články zaoberajúce sa problematikou z oblasti spoločenských a humanitných vied, sú publikované v kongresových jazykoch, realizované v spolupráci s poľskými aj zahraničnými vedeckými centrami.

Zoznam bodovaných časopisov nájdete na www.czasopismapunktowane.pl.

JĘZYK W KOMINIKACJI (LANGUAGE AND COMMUNICATION, JAZYK V KOMUNIKÁCII) ISSN 2084-5111, 5 bodov v rebríčku súpisu bodovaných časopisov Ministerstva vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (Súpis B č. 1000). JAZYK V KOMUNIKÁCII je špecializovaný, recenzovaný a bodovaný vedecký časopis. Analýzy a výsledky výskumov prezentované v časopise sa týkajú kognitívnych, štrukturálnych a štýlovo jazykových aspektov komunikačného diania vo verejnom priestore. Časopis rieši problematiku neverbálnej komunikácie.

Zoznam bodovaných časopisov nájdete na www.czasopismapunktowane.pl.

Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA (International Humanist Studies SOCIETY AND EDUCATION; Medzinárodné humanistické štúdia SPOLOČNOSŤ A VZDELÁVANIE) ISSN 1898-0171 (ISSN 245-0356), 7 bodov v rebríčku súpisu bodovaných časopisov Ministerstva vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (Súpis B č. 1667). SPOLOČNOSŤ A VZDELÁVANIE je recenzovaný a bodovaný vedecký časopis publikovaný štvrťročne Inštitútom medzinárodného štúdia a vzdelávania Humanum vo Varšave, Vysokou školou medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovensko a Kyiv National University of Technologies and Arts v Kyjeve, Ukrajina, v ktorom sú publikované vedecké články obsahujúce problematiku z oblasti humanitných vied, sú publikované v kongresových jazykoch, realizované v spolupráci s poľskými aj zahraničnými vedeckými centrami.

Zoznam bodovaných časopisov nájdete na www.czasopismapunktowane.pl