Master of Laws (LL.M.)

Akreditovaný program LL.M. sa uskutočňuje pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Master of Laws (LL.M.) sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi vysokoškolského vzdelávania a utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi.


Master of Laws (LL.M.) je určené manažérom a dáva príležitosť rozšíriť vedomosti v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií. LL.M. poskytuje praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a pri prijímaní manažérskych rozhodnutí v podnikaní. Ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre doktorov, manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru. 


Moduly Master of Laws (LL.M.) vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska, Poľska a zahraničia v systéme prípadových štúdií. LL.M. sa vykonáva v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi výkonného vzdelávania a s utilitárnou povahou získaných právnych znalostí v obchodnej praxi.

Absolventi štúdia práva (LL.M.) získavajú konkurenčnú výhodu a zvyšujú ich hodnotu a atraktivitu na trhu práce.

 • ŠTÚDIUM POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM
 • Študijný odbor MASTER OF LAWS
 • DĹŽKA ŠTÚDIA 2 SEMESTRE
 • POČET HODÍN 190
 • POČET KREDITOV 60
 • TITUL LL.M.

Master of Laws (LL.M.) je zamerané na manažérov a dáva príležitosť rozšíriť vedomosti v oblasti právnych predpisov, národných a medzinárodných ekonomických transakcií, poskytovať praktické vedomosti v oblasti práva, podporovať manažérov v efektívnom riadení a robiť manažérske rozhodnutia v podnikaní.

 

Moduly postgraduálneho štúdia (LL.M.) sú založené na konkrétnych potrebách obchodnej praxe a implementujú ich vynikajúci odborníci v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach vrátane medzinárodné právo, pracovné právo, daňové právo, právo EÚ, správa a riadenie spoločností a správa majetku štátu atď.

 

Postgraduálne štúdium Master of Laws (LL.M.) organizované Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, sú najuznávanejšie a najprestížnejšie manažérske kvalifikácie.

 

Master of Laws (LL.M.) sa dôsledne hodnotí a neustále zdokonaľuje v rámci členstva univerzity v Asociácii obchodných absolventov (BGA). Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne.

Študijný plán

 • Ústavné právo
 • Právo a marketing
 • Daňové a finančné právo
 • Obchodné právo
 • Právo EÚ
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Pracovné právo
 • Etika a CSR
 • Správne a hospodárske právo
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)

 • Cirkevné právo

 • Rokovania a mediácie

 • Obchodný protokol

 • Medzinárodné právo
 • Trestné právo
 • Špeciálne prednášky

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA na štúdium

KROK 2

ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM

 • Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

KROK 3

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

ŠKOLNÉ Výška platby
Cena štúdia
3 000 € s DPH

Číslo bankového účtu

Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania bude vystavený uchádzačovi na základe faktúry.

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976

BIC: TATRSKBX

KROK 4

DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO PRINIESŤ OSOBNE NA ADRESU ORGANIZÁCIE

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

Štúrova 27, 04001 Košice

Ďalšie informácie:

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku v Košiciach alebo online formou.

Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky, ktoré budú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča.

INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN:

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch univerzity z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme preto online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy univerzity. Pri individuálnom študijnom pláne študent nemusí chodiť na univerzitu. Všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.