Študentské organizácie

V Collegium Humanum tvoria najdôležitejšiu internú zúčastnenú stranu študenti a združujú sa v rôznych študentských organizáciách. Obvykle sú dobrovoľné a tematické okruhy ich záujmov súvisia so záujmami študentov. Študent, ktorý sa rozhodne stať účastníkom jednej z nich, môže rozvíjať svoje záujmy, spoluvytvárať a meniť univerzitu. Činnosť v študentských organizáciách tvorí príležitosť na prehĺbenie vedeckých záujmov organizovaním sympózií, seminárov a konferencií, ako aj vydávaním časopisov.

Aktívna účasť študentov v študentských organizáciách je veľmi dôležitým prvkom univerzitného života Collegium Humanum. Vďaka nim môže študent získať nie len nové zručnosti a stretnúť sa s ľuďmi, ale aj podstúpiť prax a doplniť informácie o profesijných skúsenostiach do životopisu. Činnosť v študentských organizáciách zvyšuje Vaše šance a príležitosti získať štipendium rektora Collegium Humanum.