Komisia pre kvalitu vzdelávania

Komisia pre kvalitu vzdelávania:

  • Ing. Frantisek Muller – predseda
  • Mgr. Nikola Konecna – zástupca predsedu
  • Dr. Renata Cuhlova – člen
  • Dr. Karina Benetti – člen
  • Mgr. Michal Baros – zástupca zamestnávateľov
  • Mgr. Eva Karpiskova – tajomník
  • Martina Markova – zástupca študentov