Správna rada

m. prof. doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M.

VYSOKÁ ŠKOLA DTI, HOLDING DUPRES GROUP

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, MBA

VARŠAVSKÁ LEKÁRSKA UNIVERZITA

Ryszard Czarnecki, Dr.h.c.

ČLEN EURÓPSKEHO PARLAMENTU

JM prof. dr hab. inż. Sławomir Bukowski

Technologická a humanitná univerzita IM. K. PUŁASKIEGO

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim.prof.

(SLOVENSKO)

JM prof. dr Jan Mojžíš, MBA

REKTOR NEWTON COLLEGE V PRAHE (ČESKO)

adw. Wojciech Mądrzycki, MBA
JE dr Bakhorm Babaev

AMBASADOR UZBECKEJ REPUBLIKY

Robert Składowski

PREDSEDA NÁRODNEJ FEDERÁCIE PODNIKATEĽOV A ZAMESTNÁVATEĽOV PRZEDSIĘBIORCY.PL

Mariola Łodzińska, MBA

PODPREDSEDNÍČKA PREDSEDNÍCKEJ RADY OPATROVATEĽOV A PORODNÍKOV

mgr Wiesław Włodek, EMBA, DBA

PODPREDSEDA MANAŽÉRSKEJ RADY POĽSKEJ POŠTY S.A

mgr Marian Dymalski, MBA, DBA

VICEPREZIDENT MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCIE AKADEMICKÝCH ŠPORTOV (FISU), HLAVNÁ RADA AZS

mgr Grzegorz Kuca, MBA

STAROSTA OKRESU BIAŁOŁĘKA, MESTSKEJ ČASTI VARŠAVA

prof. Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD., MBA, FACP, FESC

PREDSEDA POĽSKEJ FEDERÁCIE NEMOCNÍC

JM nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski

PROFESOR – VELITEĽ – REKTOR HLAVNEJ ŠKOLY POŽIARNYCH SLUŽIEB

mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska

PREDSEDNÍČKA ZDRAVOTNEJ RADY

Przemysław Cichocki, EMBA, DBA
Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, DEKAN PODNIKOVO-HOSPODÁRSKEJ FAKULTY KOŠICE

Piotr Winiek, EMBA

PREZIDENT MANAGER BUSINESS HUB