Správna rada

Správna rada Collegium Humanum je konzultačný a poradný orgán univerzity, zriadená v súlade so zákonom z 20. júla 2018 Zákon o vysokých školách a vede (Zbierka zákonov 2018, bod 1668) a Štatútom Collegium Humanum. 

Úlohou Správnej rady ako hlavného externého zainteresovaného subjektu je podporovať didaktický, vedecký a organizačný rozvoj univerzity. Na TOMTO fóre sa uskutočňujú konzultácie o študijných programoch a prijímajú rozhodnutia o stratégii a rozvoji Collegium Humanum.

SPRávnu RADU tvoria odborníci z rôznych oblastí – zástupcovia sociálno-ekonomického prostredia univerzity:

ČLEN EURÓPSKEHO PARLAMENTU (PrezIDENT SPRÁVNEJ RADY)

PREZIDENT POĽSKEJ PSYCHOLOGICKEJ ASOCIÁCIE

VYSOKÁ ŠKOLA DTI, HOLDING DUPRES GROUP

VARŠAVSKÁ LEKÁRSKA UNIVERZITA

TECHNOLOGICKÁ A HUMANITNÁ UNIVERZITA IM. K. PUŁASKIEGO

REKTOR NEWTON COLLEGE V PRAHE (ČESKO)
AMBASADOR UZBECKEJ REPUBLIKY

PREDSEDA NÁRODNEJ FEDERÁCIE PODNIKATEĽOV A ZAMESTNÁVATEĽOV PRZEDSIĘBIORCY.PL

PODPREDSEDNÍČKA PREDSEDNÍCKEJ RADY OPATROVATEĽOV A PORODNÍKOV

PODPREDSEDA MANAŽÉRSKEJ RADY POĽSKEJ POŠTY S.A

VICEPREZIDENT MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCIE AKADEMICKÝCH ŠPORTOV (FISU), HLAVNÁ RADA AZS

PREZIDENT POĽSKEJ NEMOCNIČNEJ FEDERÁCIE

PROFESOR – VELITEĽ – REKTOR HLAVNEJ ŠKOLY POŽIARNYCH SLUŽIEB

PREDSEDNÍČKA ZDRAVOTNEJ RADY

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, DEKAN PODNIKOVO-HOSPODÁRSKEJ FAKULTY KOŠICE

PREZIDENT MANAGER BUSINESS HUB

REKTORKA PODHALANSKEJ ODBORNEJ UNIVERZITY V NOWYM TARGU

Rektor VysokEJ školY DTI na SLOVENSKU

Rektor KatolíckEJ univerzitY v Ružomberku na SLOVENSKU

PREZIDENT SPRÁVNEJ RADY VARŠAVA New Tech University Foundation

VICEPREZIDENTKA SPRÁVNEJ RADY SYGNITY S.A.

STAROSTA OKRESU BIAŁOŁĘKA, MESTSKEJ ČASTI VARŠAVA

STAROSTA OKRESU MOKOTÓW, MESTSKEJ ČASTI VARŠAVA

STAROSTA OKRESU ŚRÓDMIEŚCIE, MESTSKEJ ČASTI VARŠAVA

PREDSEDNÍČKA SPRÁVNEJ RADY, AFA MEDIA

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY TUV SUD POLSKA

ZJEDNOTENIE HISTORICKÝCH A STRELECKÝCH ORGANIZÁCIÍ

ZAMESTNÁVATELIA RP

Komisia pre spoluprácu so samosprávami

PREDSEDA

Komisia zainteresovaných strán pobočky v Poznani

RIADITEĽ VOJVODSKEJ NEMOCNICE PRE NERVOVÝCH A DUŠEVNE CHORÝCH „DEKANA“ V GNIEŹNIE

RIADITEĽKA ŽÚPSKÉHO ÚRADU PRÁCE V ŚRODKE WIELKOPOLSKEJ

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY ENEA LOGISTYKA SP. Z O.O.

Komisia zainteresovaných strán pobočky v Rzeszówe

RIADITEĽKA PODKARPATSKÉHO VZDELÁVACIEHO STREDISKA UČITEĽOV (PCEN)