Kto sme

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Collegium Humanum sa vyznačuje odvahou pri stanovovaní nových vzdelávacích ciest, najkvalitnejším a inovatívnym modelom výučby, ako aj citlivosťou vyjadrenou v heslách 
Education for Success a Be More Humanum.

Collegium Humanum je súkromná univerzita s medzinárodným rozmerom vzdelávania.

Študovali sme v centrále vo Varšave, na pobočkách v PoznaniRzeszowe, Wroclawe, ŠtetíneLubline, sme zastúpení aj v Českej republike (pobočky v PraheFrýdku-Místku), na Slovensku (pobočka v Bratislave a v Košiciach) a Uzbekistane (pobočka v Andijane). Collegium Humanum je prvou a zatiaľ jedinou poľskou univerzitou, ktorá otvorila pobočku v Ázii. Nadnárodnosť komunity učiteľov a študentov v Collegium Humanum spočíva v jej sile, potvrdzuje rozmanitosť a podporuje komplexnú spoluprácu v rámci dobrého susedstva a nadregionálu.

Vytvorením vzdelávacej ponuky ideme nad rámec tradičných vzorcov. Študijné programy na Collegium Humanum sa vytvárajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, ktorí neustále analyzujú požiadavky meniaceho sa sveta a súvisiace vzdelávacie potreby. Výsledkom tejto práce je nová, tvorivá a inovatívna vzdelávacia ponuka, ktorá je reakciou na očakávania ľudí zameraných nielen na intelektuálny rozvoj, ale aj na profesionálny úspech; ambiciózny a ochotný vyvodiť úplné uspokojenie zo svojej budúcej práce. Tieto súčasné praktické poznatky poskytujú multidimenzionálni akademickí lektori, odborníci s univerzálnymi vedeckými, didaktickými a manažérskymi úspechmi. Štandardom našej práce je individuálny prístup ku každému študentovi – s cieľom odhaliť jeho skrytý potenciál.

Osobitnú pozornosť venujeme národnému a medzinárodnému overovaniu kvality našich vzdelávacích produktov. Naše študijné programy podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu nielen Poľského akreditačného výboru (PKA), ale aj ako súčasť členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita tiež patrí do CEEMAN, the international Association for Management Development in Dynamic Societies Konferencie rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP). Toto sú iba vybrané príklady validácie, ktoré dokazujú uznávanú značku našich štúdií. Pamätáme si tiež na odovzdávanie humanistických hodnôt. Sme signatármi Principles for Responsible Management Education (PRME) – iniciatíva pôsobiaca pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá formuje postoje spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi lídrami v podnikaní, politike a ďalších dimenziách verejného života.

VZDELÁVANIE PRE ÚSPECH

ŠTUDUJTE NA COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKEJ UNIVERZITE MANAŽMENTU ZAHRANIČNEJ POBOČKE V KOŠICIACH (SLOVENSKO)

ZÍSKAJTE NOVÉ ZNALOSTI A SKÚSENOSTI ŠTúDIOM.

 

POSKYTUJEME RÔZNE ŠTUDIJNÉ ODBORY NA BAKALÁRSKOM – LICENCIJÁTNOM (I. STUPNI) A MAGISTERSKOM (II. STUPNI) V ŠTUDIJNOM PROGRAME MANAŽMENT NA ZÁKLADE POVOLENIA A ROZHODNUTIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Študijné odbory na bakalárskom (licencijátnom) stupni na Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, Zahraničnej pobočke v Košiciach (Slovenská republika):

 • Diplomacia, rokovania a komunikácia v medzinárodnom obchode
 • Doprava, logistika a špedícia
 • HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)
 • Internetový marketing
 • Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii
 • Manažment médií a mediálna komunikácia
 • Marketing
 • Marketing a riadenie predaja
 • Marketingová komunikácia (PR, Branding, Reklama a Social Media)
 • Medzinárodný obchod a marketing
 • Obchodné vodcovstvo
 • Psychológia obchodu a koučing
 • Riadenie malých a stredných podnikov (MSP)
 • Správa dát a analytika Big Data

Študijné odbory na magisterskom stupni na Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, Zahraničnej pobočke v Košiciach (Slovenská republika):

 • Diplomacia, rokovania a komunikácia v medzinárodnom obchode
 • Doprava, logistika a špedícia
 • HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)
 • Internetový marketing
 • Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii
 • Manažment médií a mediálna komunikácia
 • Marketing
 • Marketing a riadenie predaja
 • Marketingová komunikácia (PR, Branding, Reklama a Social Media)
 • Medzinárodný obchod a marketing
 • Obchodné vodcovstvo
 • Psychológia obchodu a koučing
 • Riadenie malých a stredných podnikov (MSP)
 • Správa dát a analytika Big Data

Všetky špecializácie Vám umožňujú pracovať vo verejnom ako aj súkromom sektore, uplatnenie nájdete taktiež v organizáciách, firmách a inštitúciách v Slovenskej republike a v zahraničí.

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Business Graduates Association (BGA)

International Association for Management Development
in Dynamic Societies