Kto sme

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Collegium Humanum sa vyznačuje odvahou pri stanovovaní nových vzdelávacích ciest, najkvalitnejším a inovatívnym modelom výučby, ako aj citlivosťou vyjadrenou v heslách "Education for Success" a "Be More Humanum".

Collegium Humanum je súkromná univerzita s medzinárodným rozmerom vzdelávania.

Štúdium je vedené v našej centrále vo Varšave, v pobočkách v Poznani, Rzeszówe, Vroclave, Lubline, Štetíne, Kielciach, GdanskuKatoviciach. V zahraničí sme prítomní v Českej republike (pobočky v PraheFrýdku-Místku), na Slovensku (pobočka v Bratislave), Uzbekistane (pobočka v Andižane) a Rakúsku (pobočka vo Viedni).

Collegium Humanum je prvou a jedinou poľskou univerzitou, ktorá otvorila pobočku v Ázii. Nadnárodný charakter učiteľskej a študijnej komunity na Collegium Humanum je jej silou, potvrdzuje rozmanitosť a podporuje komplexnú spoluprácu v rámci dobrých susedských vzťahov.

Vytvorením vzdelávacej ponuky ideme nad rámec tradičných vzorcov. Študijné programy na Collegium Humanum sa vytvárajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, ktorí neustále analyzujú požiadavky meniaceho sa sveta a súvisiace vzdelávacie potreby. Výsledkom tejto práce je nová, tvorivá a inovatívna vzdelávacia ponuka, ktorá je reakciou na očakávania ľudí zameraných nielen na intelektuálny rozvoj, ale aj na profesionálny úspech; ambiciózny a ochotný vyvodiť úplné uspokojenie zo svojej budúcej práce. Tieto súčasné praktické poznatky poskytujú multidimenzionálni akademickí lektori, odborníci s univerzálnymi vedeckými, didaktickými a manažérskymi úspechmi. Štandardom našej práce je individuálny prístup ku každému študentovi – s cieľom odhaliť jeho skrytý potenciál.

Osobitnú pozornosť venujeme národnému a medzinárodnému overovaniu kvality našich vzdelávacích produktov. Naše študijné programy podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu nielen Poľského akreditačného výboru (PKA), ale aj ako súčasť členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita tiež patrí do CEEMAN, the international Association for Management Development in Dynamic Societies Konferencie rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP). Toto sú iba vybrané príklady validácie, ktoré dokazujú uznávanú značku našich štúdií. Pamätáme si tiež na odovzdávanie humanistických hodnôt. Sme signatármi Principles for Responsible Management Education (PRME) – iniciatíva pôsobiaca pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá formuje postoje spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi lídrami v podnikaní, politike a ďalších dimenziách verejného života.

Partneri a akreditácie

VZDELÁVANIE PRE ÚSPECH

Vytvorením vzdelávacej ponuky presahujeme tradičné schémy.

Študijné programy na Collegium Humanum vznikajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, neustále analyzujúcich požiadavky meniaceho sa sveta a s tým súvisiace vzdelávacie potreby. Výsledkom tejto práce je kreatívna a inovatívna vzdelávacia ponuka, ktorá reaguje na očakávania ľudí zameraných nielen na intelektuálny rozvoj, ale aj na profesionálny úspech – ambicióznych a túžiacich získať zo svojej budúcej práce plnú spokojnosť. Vysoké štandardy a kvalitatívny prístup k vzdelávaniu získali uznanie a univerzita získala titul INŠTITÚCIA ROKA 2021 v kategórii VZDELÁVANIE, v plebiscite Národnej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedsiębiorstwo.pl.

Štandardom našej práce je individuálny prístup ku každému študentovi tak, aby sme využili jeho potenciál. Osobitný význam prikladáme národnému a medzinárodnému overovaniu kvality našich vzdelávacích produktov.

 

Naše študijné programy podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu nielen zo strany Poľského akreditačného výboru (PKA), ale aj v rámci členstva univerzity v asociácii Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita patrí aj pod CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies a Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP). Toto sú len vybrané príklady validácií, ktoré dokazujú uznávanú značku našich štúdií. Pamätáme si aj na odovzdávanie humanistických hodnôt. Sme signatárom Principles for Responsible Management Education (PRME) – iniciatívy fungujúcej pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá formuje postoje k spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi lídrami v biznise, politike a iných dimenziách verejného života. Od augusta 2021 bola univerzita prijatá aj do skupiny členov prestížnej akreditačnej inštitúcie The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) v USA.

 

Okrem toho je univerzita členom Asociácie zamestnávateľov Západného Pomoranska Lewiatan, Severnej obchodnej komory a podporným členom Poľskej federácie nemocníc (PFSz).

ŠTUDUJTE NA COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKEJ UNIVERZITE MANAŽMENTU, ZAHRANIČNEJ POBOČKE V BRATISLAVE (SLOVENSKO)

ZÍSKAJTE NOVÉ ZNALOSTI A SKÚSENOSTI ŠTÚDIOM.

POSKYTUJEME RÔZNE ŠTUDIJNÉ ODBORY NA BAKALÁRSKOM – LICENCIJÁTNOM (I. STUPNI) A MAGISTERSKOM (II. STUPNI) NA ZÁKLADE POVOLENIA A ROZHODNUTIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Študijné odbory na bakalárskom (licencijátnom) a magisterskom stupni v študijnom programe Manažment na Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, zahraničnej pobočke v Bratislave (Slovenská republika):

  • Doprava, logistika a špedícia
  • HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)
  • Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii
  • Manažment médií a mediálna komunikácia
  • Medzinárodný obchod a marketing

Študijné odbory na bakalárskom (licencijátnom) a magisterskom stupni v študijnom programe () na Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, zahraničnej pobočke v Bratislave (Slovenská republika):

Všetky špecializácie Vám umožňujú pracovať vo verejnom ako aj súkromom sektore, uplatnenie nájdete taktiež v organizáciách, firmách a inštitúciách v Slovenskej republike a v zahraničí.

Collegium Humanum podlieha prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA), ktorá patrí pod BGA&AMBA v Londýne. Univerzita patrí medzi zamestnávateľov Poľska, CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Principles for Responsible Management Education (PRME) – fungujúce pod záštitou Organizácie Spojených národov, Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) v USA, taktiež aj International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE).