Kto sme

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

Collegium Humanum sa vyznačuje odvahou pri stanovovaní nových vzdelávacích ciest, najkvalitnejším a inovatívnym modelom výučby, ako aj citlivosťou vyjadrenou v heslách 
"Education for Success" a "Be More Humanum".

Collegium Humanum je súkromná univerzita s medzinárodným rozmerom vzdelávania.

 

Štúdium vedieme v centrále vo Varšave, na pobočkách v Poznani, Rzeszowe, Wroclawe, Lubline, Štetíne, Kielciach, Gdansku a Katoviciach, sme zastúpení aj v Českej republike (pobočky v PraheFrýdku-Místku), na Slovensku (pobočka v Bratislave a postgraduálne štúdia v Košiciach), Uzbekistane (pobočka v Andijane) a Rakúsku (pobočka vo Viedni). Collegium Humanum je prvou a zatiaľ jedinou poľskou univerzitou, ktorá otvorila pobočku v Ázii. Nadnárodnosť komunity učiteľov a študentov v Collegium Humanum spočíva v jej sile, potvrdzuje rozmanitosť a podporuje komplexnú spoluprácu v rámci dobrého susedstva.

Vytvorením vzdelávacej ponuky ideme nad rámec tradičných vzorcov. Študijné programy na Collegium Humanum sa vytvárajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, ktorí neustále analyzujú požiadavky meniaceho sa sveta a súvisiace vzdelávacie potreby. Výsledkom tejto práce je nová, tvorivá a inovatívna vzdelávacia ponuka, ktorá je reakciou na očakávania ľudí zameraných nielen na intelektuálny rozvoj, ale aj na profesionálny úspech; ambiciózny a ochotný vyvodiť úplné uspokojenie zo svojej budúcej práce. Tieto súčasné praktické poznatky poskytujú multidimenzionálni akademickí lektori, odborníci s univerzálnymi vedeckými, didaktickými a manažérskymi úspechmi. Štandardom našej práce je individuálny prístup ku každému študentovi – s cieľom odhaliť jeho skrytý potenciál.

Osobitnú pozornosť venujeme národnému a medzinárodnému overovaniu kvality našich vzdelávacích produktov. Naše študijné programy podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu nielen Poľského akreditačného výboru (PKA), ale aj ako súčasť členstva univerzity v združení Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita tiež patrí do CEEMAN, the international Association for Management Development in Dynamic Societies Konferencie rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP). Toto sú iba vybrané príklady validácie, ktoré dokazujú uznávanú značku našich štúdií. Pamätáme si tiež na odovzdávanie humanistických hodnôt. Sme signatármi Principles for Responsible Management Education (PRME) – iniciatíva pôsobiaca pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá formuje postoje spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi lídrami v podnikaní, politike a ďalších dimenziách verejného života.

oceňované medzinárodnými organizáciami

Partneri a akreditácie

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Apsley Business School - London
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP

"VZDELÁVANIE PRE ÚSPECH"

Vytvorením vzdelávacej ponuky presahujeme tradičné schémy.

Študijné programy na Collegium Humanum vznikajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, neustále analyzujúcich požiadavky meniaceho sa sveta a s tým súvisiace vzdelávacie potreby. Výsledkom tejto práce je kreatívna a inovatívna vzdelávacia ponuka, ktorá reaguje na očakávania ľudí zameraných nielen na intelektuálny rozvoj, ale aj na profesionálny úspech – ambicióznych a túžiacich získať zo svojej budúcej práce plnú spokojnosť. Vysoké štandardy a kvalitatívny prístup k vzdelávaniu získali uznanie a univerzita získala titul INŠTITÚCIA ROKA 2021 v kategórii VZDELÁVANIE, v plebiscite Národnej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedsiębiorstwo.pl.

Štandardom našej práce je individuálny prístup ku každému študentovi tak, aby sme využili jeho potenciál. Osobitný význam prikladáme národnému a medzinárodnému overovaniu kvality našich vzdelávacích produktov.

 

Naše študijné programy podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu nielen zo strany Poľského akreditačného výboru (PKA), ale aj v rámci členstva univerzity v asociácii Business Graduates Association (BGA) v Londýne. Univerzita patrí aj pod CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies a Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP). Toto sú len vybrané príklady validácií, ktoré dokazujú uznávanú značku našich štúdií. Pamätáme si aj na odovzdávanie humanistických hodnôt. Sme signatárom Principles for Responsible Management Education (PRME) – iniciatívy fungujúcej pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorá formuje postoje k spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi lídrami v biznise, politike a iných dimenziách verejného života. Od augusta 2021 bola univerzita prijatá aj do skupiny členov prestížnej akreditačnej inštitúcie The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) v USA.

 

Okrem toho je univerzita členom Asociácie zamestnávateľov Západného Pomoranska Lewiatan, Severnej obchodnej komory a podporným členom Poľskej federácie nemocníc (PFSz).

ŠTUDUJTE NA COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKEJ UNIVERZITE MANAŽMENTU, ZAHRANIČNEJ POBOČKE (SLOVENSKO)

ZÍSKAJTE NOVÉ ZNALOSTI A SKÚSENOSTI ŠTúDIOM.

 

POSKYTUJEME RÔZNE ŠTUDIJNÉ ODBORY NA BAKALÁRSKOM – LICENCIJÁTNOM (I. STUPNI) A MAGISTERSKOM (II. STUPNI) NA ZÁKLADE POVOLENIA A ROZHODNUTIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Študijné odbory na bakalárskom (licencijátnom) a magisterskom stupni v študijnom programe Manažment na Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, Zahraničnej pobočke (Slovenská republika):

 

  • Doprava, logistika a špedícia
  • HR a Talent Management (Riadenie ľudských zdrojov)
  • Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii
  • Manažment médií a mediálna komunikácia
  • Medzinárodný obchod a marketing

Študijné odbory na bakalárskom (licencijátnom) a magisterskom stupni v študijnom programe XY na Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, Zahraničnej pobočke (Slovenská republika):

 

  •  

Všetky špecializácie Vám umožňujú pracovať vo verejnom ako aj súkromom sektore, uplatnenie nájdete taktiež v organizáciách, firmách a inštitúciách v Slovenskej republike a v zahraničí.

Collegium Humanum podlieha prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA), ktorá patrí pod BGA&AMBA v Londýne. Univerzita patrí medzi zamestnávateľov Poľska, CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP), ako aj Principles for Responsible Management Education (PRME) – fungujúce pod záštitou Organizácie Spojených národov, Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) v USA, taktiež aj International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE).