Vedenie

Rektor

Dr. h. c. Prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M., MPH

Kolégium rektora

prorektor pre zahraničnú pobočku v Bratislave

PhDr. Mgr. Václav Šimek, DBA, MSc.

prorektor pre zahraničnú pobočku v Prahe

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

prorektorka pre zahraničnú pobočku vo Frýdku Místku

Doc. Ing. Jiri Kolenak, MBA

prorektor pre spoluprácu s Českou republikou

Prof. Sebastian Fuller, PhD., MBA

prorektor pre spoluprácu s Veľkou Britániou

Taras Golopych, PhD., MBA

prorektor pre spoluprácu s Ukrajinou

Prof. Claus Muss, PhD.

prorektor pre spoluprácu s Nemeckom

Anna Knocińska, PhD., MBA

prorektorka pre kvalitu

Mgr. Iwona Górka, MBA

prorektorka pre vzdelávanie

Mgr. Piotr Dwornicki, MBA

prorektor pre pobočku v Poznani

Mgr. Izabela Kulaga, MBA

prorektora pre pobočku v Rzeszowie

Paweł Dulski, LL.M.

prorektor pre rozvoj

Ilona Augustyniak

Kvestor

Mgr. Michał Głaczyński, EMBA, DBA, LL.M.

Kancelár – zakladateľ