Vedenie

Rektor

Dr. h. c. Prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M., MPH

Kolégium rektora

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., mim. prof.

prorektor pre zahraničnú pobočku v Bratislave

PhDr. Mgr. Václav Šimek, DBA, MSc.

prorektor pre zahraničnú pobočku v Prahe

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

prorektorka pre zahraničnú pobočku vo Frýdku Místku

Doc. Ing. Jiri Kolenak, MBA

prorektor pre spoluprácu s Českou republikou

Prof. Sebastian Fuller, PhD., MBA

prorektor pre spoluprácu s Veľkou Britániou

Taras Golopych, PhD., MBA

prorektor pre spoluprácu s Ukrajinou

Prof. Claus Muss, PhD.

prorektor pre spoluprácu s Nemeckom

Anna Knocińska, PhD., MBA

prorektorka pre kvalitu

Mgr. Iwona Górka, MBA

prorektorka pre vzdelávanie

Mgr. Piotr Dwornicki, MBA

prorektor pre pobočku v Poznani

Mgr. Izabela Kulaga, MBA

prorektora pre pobočku v Rzeszowie

Paweł Dulski, LL.M.

prorektor pre rozvoj

Ilona Augustyniak

Kvestor

Mgr. Michał Głaczyński, EMBA, DBA, LL.M.

Kancelár – zakladateľ