Vedenie

Rektor

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M., MPH

Honorový konsul republiky Uzbekistan

Kolégium rektora

Noll-Batek Frigyes

Prorektor pre zahraničnú pobočku v Bratislave

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

Prorektorka pre zahraničnú pobočku v Prahe

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

Prorektorka pre zahraničnú pobočku vo Frýdku Místku

doc. Ing. Jiri Kolenak, MBA

Prorektor pre spoluprácu s Českou republikou

prof. Sebastian Fuller, PhD., MBA

Prorektor pre spoluprácu s Veľkou Britániou

Taras Golopych, PhD., MBA

Prorektor pre spoluprácu s Ukrajinou

prof. Claus Muss, PhD.

Prorektor pre spoluprácu s Nemeckom

Mgr. Magdalena Szydłowska

Prorektorka pre vzdelávanie a didaktiku

prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA

Prorektor pre študentské záležitosti a vedu

Anna Knocińska, PhD., MBA

Prorektorka pre kvalitu

Mgr. Iwona Górka, MBA

Prorektorka pre vzdelávanie

Mgr. Piotr Dwornicki, MBA

Prorektor pre pobočku v Poznani

prof. CH Małgorzata Dubis, PhD., MBA

Prorektora pre pobočku v Rzeszowe

prof. CH Magdalena Żołud, PhD.

Prorektora pre pobočku v Wrocławe

prof. CH Mariusz Brzostek, PhD., MBA, DBA

Prorektora pre pobočku v Szczecinie

Paweł Dulski, LL.M.

Prorektor pre rozvoj

prof. CH Teresa Panas, PhD.

Riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky

prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz

Riaditeľka Inštitútu práva a správy administrácie

prof. Lech Kurnicki

Riaditeľ Inštitútu manažmentu a financií

Mgr. Ilona Augustyniak

Kvestor

Mgr. Michał Głaczyński, EMBA, DBA, LL.M.

Kancelár – zakladateľ