Vedenie

Rektor

Dr. h. c. mult. Prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M., MPH

Kolégium rektora

Xx

Prorektor pre zahraničnú pobočku v Bratislave

Xx

Prorektor pre zahraničnú pobočku v Prahe

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

Prorektorka pre zahraničnú pobočku vo Frýdku Místku

Doc. Ing. Jiri Kolenak, MBA

Prorektor pre spoluprácu s Českou republikou

Prof. Sebastian Fuller, PhD., MBA

Prorektor pre spoluprácu s Veľkou Britániou

Taras Golopych, PhD., MBA

Prorektor pre spoluprácu s Ukrajinou

Prof. Claus Muss, PhD.

Prorektor pre spoluprácu s Nemeckom

Mgr. Magdalena Szydłowska

Prorektorka pre vzdelávanie a didaktiku

Prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA

Prorektor pre študentské záležitosti a vedu

Anna Knocińska, PhD., MBA

Prorektorka pre kvalitu

Mgr. Iwona Górka, MBA

Prorektorka pre vzdelávanie

Mgr. Piotr Dwornicki, MBA

Prorektor pre pobočku v Poznani

Prof. CH Małgorzata Dubis, PhD., MBA

Prorektora pre pobočku v Rzeszowe

Paweł Dulski, LL.M.

Prorektor pre rozvoj

prof. CH dr Teresa Panas

Riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky

prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz

Riaditeľka Inštitútu práva a správy administrácie

Prof. Lech Kurnicki

Riaditeľ Inštitútu manažmentu a financií

Ilona Augustyniak

Kvestor

Mgr. Michał Głaczyński, EMBA, DBA, LL.M.

Kancelár – zakladateľ