Knižnica

Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu zaisťuje prístup k vedeckým informačným zdrojom z oblasti odborov prednášaných na univerzite. Ponuka knižníc ponúka prístup k mnohým knihám v pohodlných a moderných čitárňach. Čitatelia majú k dispozícii počítače s internetom a aplikačnými programami. Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu zaisťuje prístup nielen k tradičným knižným fondom, ale aj k elektronickým databázam.


Študent po predložení platného študentského preukazu Collegium Humanum – Varšavskej Univerzity Manažmentu získa prístup k využitiu knižničnej zbierky v:

VEŘEJNÁ KNIHOVNA ST.M. VARŠAVY – HLAVNÍ KNIHOVNA MAZOWIECKÉHO VOJVODSTVÍ

KNIHOVNA FILOZOFICKÉ A SOCIOLOGICKÉ FAKULTY VARŠAVSKÉ UNIVERZITY

KNIHOVNA RZESZOWSKÉ UNIVERSITY V RZESZOWIE

KNIHOVNA POZNANSKÉHO SPOLKU PŘÁTEL VĚDY V POZNANI

VEŘEJNÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA V POZNANI

HLAVNÍ KNIHOVNA NEWTON COLLEGE V PRAZE

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania

NÁRODNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÁ KNIŽNICA

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

SEMANTIC SCHOLAR
AI-powered research tool for scientific literature

SJR
Scimago Journal & Country Rank

Clarivate Journal

Repozitar vědeckých prací

Štátna vedecká knižnica v Košiciach