Programová komisia

Programová komisia:

  • Dr. Jiri Nesiba – predseda
  • prof. Eva Ambrozova – zástupca predsedu
  • Dr. Ludmila Navratilova – člen
  • Ing. Roman Brauner  – člen
  • Jiri Pecina MBA – zástupca zamestnávateľov
  • Mgr. Karin Janouskova  – tajomník
  • Miriam Habibi – zástupca študentov