Študentská prax

Mgr. Denisa Rovenská, PhD., DSc.

Koordinátor pre študentskú prax študijného programu MANAŽMENT