Študentská prax

Koordinátor

Koordinátor pre študentskú prax študijného programu MANAŽMENT